Zimska obuća za tranzitni centar u Slavonskom Brodu 

Izbjeglice su bile tema koja je posebno zaokupila naš klub te su stoga članovi kluba u više navrata tražili način kako svrsishodno pomoći. Klub je doznao da postoji potreba za toplom obućom te je stoga donirano 34 para muških i ženskih gležnjača koje su u prosincu 2015. uručene zimskom tranzitnom centru za prihvat izbjeglica i migranIata u Slavnskom Brodu, kratko nakon njegovog otvaranja. Ovaj novi centar je započeo s radom, a kako bi se efektivnije registriralo izbjeglice i migrante te im se također omogućilo da se odmore, po potrebi prime zdravstvenu zaštitu te dobiju ne samo prehrambene pakete već i druge bazične potrepštine – kao npr. toplu obuću. Rotary E-klub Hrvatska je ovom tranzitnom centru dao uručiti trideset i četiri para toplih gležnjača, a tamošnji volonteri su doskora izvijestili da je obuća podijeljena potrebitima već isti dan po dolasku paketa.